Bestilling af håndtegnet billede
 
Alle billederne er håndtegnet enten i tusch eller farveblyant.

Prisliste:
Ca. priser da prisen fastsættes efter motives indhold da nogle type tager længere tid at tegne end andre.

Håndtegnet billede m. tush i passepartout og ramme
(ramme størrelse):
A3 - 925 kr.
A4 - 725 kr.

Håndtegnet billede m. farveblyant
m. passepartout og ramme (ramme størrelse):
A3 - 1000 kr.
A4 - 800 kr. 
 
Send et foto af dit dyr enten som sms eller pr. mail
(bruunsatelier@gmail.com)
Nu beder billedet er vedr. motiv samt størrelse og pix. opløsning nu beder bliver det tegnede motiv.
 
OBS! Det tager ca. 4-5 uger at færdig gøre tegningen.
Ved konfirmations- og juletid skal der forventes 4-8 uger.
 
 
Ordering a hand drawing picture
All the images are hand-drawn either in ink or colour pencil.

Price list:
Approximately prices when the price is determined by motives content as some type takes longer to draw than others.

Hand drawn picture m. Tush
(Frame size):
A3 - 925 kr.
A4 - 725 kr.

Hand drawn picture in colour
(frame size):
A3 - 1000 kr.
A4 - 800 kr.

Send a photo of your animal either as SMS or per. mail
(bruunsatelier@gmail.com)

NB! It takes about 4-5 weeks to complete the drawing.
By Christmas time should be expected to be 4-8 weeks.
 

Bestilling af dyre portræt

Bruuns Atelier | CVR: 26260167 | Midtergade 4, 9370 Hals - Denmark | Tlf.: 6092 8650 | bruunsatelier@gmail.com